Budgettering

 

 

Værdiskabende budgetproces - optimering af budgetprocesser i økonomifunktionen

 

Den periodiske udarbejdelse af budgetter er en proces, der kræver fokus på såvel planlægning som eksekvering og opfølgning. For at opnå et billede af såvel aktivitet som kapitalforhold og likviditet inddrages ofte mange ressourcer og personer i processen.

 

Efter en overstået budgetproces er der en række forhold, der ofte overvejes:

  • skal arbejdsprocessen gribes anderledes an?
  • er budgetmodellen for kompleks?
  • er der tilstrækkelig sammenhæng mellem model og de faktiske forhold?

 

Jeg leverer operationel assistance til udarbejdelse af budgetter. Igennem min tidligere erfaring har jeg erhvervet dyb indsigt i budgetprocesser på alle niveauer.

 

 

Compliance Consult ApS • Slugten 4 • DK-6800 Varde • Tel: +45 20 32 91 06 • info@compliance-consult.dk

www.compliance-consult.dk